Brugerportalen - lap-net.dk

På lap-net.dk er der en ambition om en gensidig debat kultur. Vi vil bruge dette forum til en sund interesse i psykiatribrugeres livsvilkår og betingelser. Det er et fællesskab hvor alle er lige og hvor vi validerer hinandens tanker og følelser. Vi vil bruge dette forum til en sund interesse i psykiatribrugeres betingelser. Der er muligheder for chat og intern diskussion. Man kan oprette en profil og få adgang til mange gode oplevelser.

Brugerportalen - lap-net.dk

Alt aflyst grundet corona

 • 40
 • 0
Kære alle
plant-flower-purple-petal-spring-botany-flora-wildflower-flowers-easter-crocus-spring-flowers-...jpg


Grundet corona udbrudet i Danmark, er alle LAP København og Frederiksbergs aktiviteter aflyst frem til den 30. marts 2020.

Det indebærer “Bliv Rask” foredraget og generalforsamling 2020, samt vendepunkter. Også kontoret og åbenthus torsdag, samt nada er aflyst.

Vi må anbefale at man rådgiver sig med informationerne på:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Eller ringe på vores telefon nummer på – 33261623 og få en snak :).

Vejen ud af medicin

 • 909
 • 0
EnSikkerVejUdAfPsykofarmaka_dk.jpg

Guiden: ”En sikker vej ud af psykofarmaka” er en oversættelse af amerikaneren Will Halls bog: ”Harm Reduction Guide to Coming Off Psychiatric Drugs”.
Bogen, der er den første af sin art på dansk, rummer mange gode råd om, hvad man skal være opmærksom på, både hvis man vælger psykofarmaka til eller fra. Trin for trin gennemgår guiden bl.a., hvordan man kan gå frem, hvis og når man ønsker at trappe ned eller ud af medicinen.

Bogens forfatter udtaler: ”Denne guide har ikke til hensigt at overbevise nogen om at stoppe med psykofarmaka, men har i stedet til formål at oplyse folk om deres muligheder, hvis de beslutter sig for at udforske, hvordan man holder op… Ud fra en skadesreduktionstilgang præsenterer vi også ideer og information for mennesker, der beslutter at fortsætte med eller skære ned på deres medicinforbrug.

Mange mennesker finder psykofarmaka nyttige og vælger at fortsætte med at tage dem: selv med de risici, det indebærer, kan det være en bedre mulighed under den aktuelle situation og givne omstændigheder. Samtidig kan psykofarmaka indebære store farer og sommetider gøre forfærdelig skade, ja endda blive til et større problem end de forhold, de blev ordineret til at behandle.

Alt for ofte bliver mennesker, der har brug for hjælp til at stoppe med psykofarmaka, efterladt uden nogen form for vejledning, og det at træffe beslutninger om medicinering kan føles som at finde vej gennem en labyrint. Vi har brug for ærlig information, som udvider diskussionen, og vi håber at denne guide vil hjælpe folk med at stole mere på sig selv og tage sig bedre af hinanden.”

Sæt psykiatrien på dagsordenen?

 • 12
 • 0
View: https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=QfnW235rqhk&feature=emb_logo

Grunden til at forholdende for psykiatribrugerne generelt er så dybt kritisable. Kan hænge sammen med, at vi ikke i tilstrækkelig grad kan stille politikerne til ansvar... Vi har så godt som ingen indflydelse på magten dog vi er et flertal ikke mindretal.

Der ikke en eneste psykiatribruger der er valgt til folketinget og som regel skal sundhedsudvalget varetage vores interesser, som var vi børn.

SIND formanden Knud Kristensen giver her, i videoen, sit syn på dette!

Er et vendepunktskursus 1 noget for dig?

 • 115
 • 0
Vendepunkter 1 er for dig der er klar til at starte på et personligt forløb der tager afsæt i dine egne håb, ønsker og ressourcer.

Det handler om at finde frem til hvad der giver mening for dig og finde styrke og mod til at bringe det ind i din hverdag.
Vendepunktskurser er både en individuel proces og samtidigt en kollektiv proces hvor man i samspil med medkursisterne rykker sig igennem erfaringsudveksling og sparring.
Vendepunktskurser er peer to peer og kurset faciliteres af to uddannede vendepunktsinstruktører med egne bearbejdede erfaringer med psykisk sygdom.

Grundlæggend
Stien2.jpg
e principper for recovery som vi arbejder med på kurset:

 • Identitet og Selvværd
 • Velvære og selvomsorg
 • Triggere og krisesignaler
 • Håb, muligheder og ressourcer
 • Relationer og sociale roller
 • Rettigheder og grænser

Kurset er for dig der er klar til:
• At møde op en gang ugentligt i 3 timer, hvor man arbejder med sig selv.
• At indgå i en gruppe, hvor man lytter til hinanden og deler egne erfaringer.
• Accepterer hinandens forskelligheder og individuelle behov.
• At turde se på de problematikker der gør sig gældende i ens eget liv.
• At kunne rumme andre, når de både har det svært eller godt.
• At træne i sin hverdag hjemme, på de emner vi arbejder med på holdet.
Se også -
https://vendepunkter.dk/
Næste kursus start er onsdag den 12. februar 2020.

NADA i LAP København og Frederiksberg

 • 274
 • 0
Kom og få NADA - Øre-akupunktur kl. 17.00.

LAP København og Frederiksberg inviterer vores medlemmer til at få NADA øre - akupunktur.

Vi starter kl. 17.00 sharp hver torsdag og tilstræber os at sidde i et nonverbalt miljø i 45 min. Vi er færdige ca. kl. 18.00. Vel mødt!

NADA -CLARIS.jpg

Nada-akupunktur er et standardprogram bestående af:

 • Der sættes 5 akupunkturnåle i samme punkter i begge ører
 • 45 min. med standardnåle i rolige omgivelser.
 • En non-verbal tilgang
 • Gruppebehandling
Nada skal ses som:
 • Et supplement til hvilken som helst anden behandling.
 • Et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed (hyppige behandlinger)
 • Empowerment.
 • Akut lindrende indsats.

NADA er en komplementær metode, som ikke behandler sygdomme eller anvender diagnoser. Det er en recoverymetode, som støtter og fremmer egen personlig udvikling og desuden hjælper mange med at håndtere eksempelvis angst, depressive symptomer, stress mv.

Ud af øje, ude af sind

 • 751
 • 2
København kommune har fået en ide, "en skide god ide, Egon", efter deres egne mening.
De vil lave et nyt bosted til psykiske syge i Viby Sjælland, en lille flække, en del syd for Roskilde.
At de ikke, har spurt, f.eks. LAP, Sind, Bedre Psykiatri, angstforeningen og andre brugerforeninger, om hvad de synes om ideen, siger sig selv.
For havde de spurt, dem, der har forstand på det, ville de få svaret, nej, det er for tåbeligt.
For ved man en ting, så er det, at skal man på et bosted, og have muligheden for at komme væk derfra igen, er kontakten til ens pårørende, venner m.m. vigtigt.
At de kan let besøge en, ligesom den, der er på bostedet, kan besøge dem!
At besøge nogle i Viby Sjælland, kan let blive til en lang dagrejse, og koste 200 kr., så det bliver nok ikke så tit, det vil ske.
Desuden er der ikke noget, at lave i Viby Sjælland, så folk, der bliver anbragt der, vil synke hen, som man gør, hvis der ikke sker noget i sit liv, har noget at stå op til, at foretage sig.
Og så bliver det, der skulle være en hjælp, i en svær tid, til noget, der vare resten af livet, for dem, der er så uheldig, at blive tvangsanbragt der.
For formålet med et bosted er netop, at komme på rette køl igen, og vende tilbage til et "normal" liv, hvad det end så er!
Men det er desværre Københavns kommunes politik i dag, at alle "skæve" folk, uanset på hvilket måde, de er "Skæve", så skal de holdes ude af øje og sind, for de fine københavnere!
Intet skal forstyrre deres blik, når de sidder med deres Café latte, og stritte med lillefingeren, som de fine jo gør.
Men LAP har sagt sig til modstand, ud fra den betragtning, at folk har krav på, at blive boende der, hvor de har et naturligt forhold til.
Det sted, hvor de har pårørende, venner, bekendte m.m., som for københavnere er København by.
Hvilket den europæiske og FN´s menneskerettigheds konvention også siger, "Du har ret til at bo hvor du selv vil i dit eget land".
Erik Roskilde

Mette på Aros

Åben dialog

 • 1,233
 • 0
åbendialog.png
Åben dialog er en metode, som er nyttig i behandling af mennesker med psykose. Den oprinder hos Jacob Seikkula og hans bog om landslandsmodellen, hvor netværket udgør en ressource og der er en værktøjskasse til primært behandling af skizofrene...

Den socialøkonomiske virksomhed Orion er et bosted, hvor medarbejderne har en uddannelse i åben dialog til samtaler med beboere.

I Århus har man uddannet en række borgere til, at kunne åben dialog tilgangen...

Vedhæftet er der to tekster fra Region H psykiatri om emnet:

https://www.densocialevirksomhed.dk/Orion/tilgang-og-metoder/stemmehoering/Sider/default.aspx

https://www.psykiatri-regionh.dk/undersoegelse-og-behandling/Recovery/Recoveryprojekter-og-tiltag-i-RHP/Sider/Aaben-dialog.aspx
Top