Brugerportalen - lap-net.dk

På lap-net.dk er der en ambition om en gensidig debat kultur. Vi vil bruge dette forum til en sund interesse i psykiatribrugeres livsvilkår og betingelser. Det er et fællesskab hvor alle er lige og hvor vi validerer hinandens tanker og følelser. Vi vil bruge dette forum til en sund interesse i psykiatribrugeres betingelser. Der er muligheder for chat og intern diskussion. Man kan oprette en profil og få adgang til mange gode oplevelser.

Brugerportalen - lap-net.dk

Vejen ud af medicin

 • 1,071
 • 0
EnSikkerVejUdAfPsykofarmaka_dk.jpg

Guiden: ”En sikker vej ud af psykofarmaka” er en oversættelse af amerikaneren Will Halls bog: ”Harm Reduction Guide to Coming Off Psychiatric Drugs”.
Bogen, der er den første af sin art på dansk, rummer mange gode råd om, hvad man skal være opmærksom på, både hvis man vælger psykofarmaka til eller fra. Trin for trin gennemgår guiden bl.a., hvordan man kan gå frem, hvis og når man ønsker at trappe ned eller ud af medicinen.

Bogens forfatter udtaler: ”Denne guide har ikke til hensigt at overbevise nogen om at stoppe med psykofarmaka, men har i stedet til formål at oplyse folk om deres muligheder, hvis de beslutter sig for at udforske, hvordan man holder op… Ud fra en skadesreduktionstilgang præsenterer vi også ideer og information for mennesker, der beslutter at fortsætte med eller skære ned på deres medicinforbrug.

Mange mennesker finder psykofarmaka nyttige og vælger at fortsætte med at tage dem: selv med de risici, det indebærer, kan det være en bedre mulighed under den aktuelle situation og givne omstændigheder. Samtidig kan psykofarmaka indebære store farer og sommetider gøre forfærdelig skade, ja endda blive til et større problem end de forhold, de blev ordineret til at behandle.

Alt for ofte bliver mennesker, der har brug for hjælp til at stoppe med psykofarmaka, efterladt uden nogen form for vejledning, og det at træffe beslutninger om medicinering kan føles som at finde vej gennem en labyrint. Vi har brug for ærlig information, som udvider diskussionen, og vi håber at denne guide vil hjælpe folk med at stole mere på sig selv og tage sig bedre af hinanden.”

Er et vendepunktskursus 1 noget for dig?

 • 278
 • 0
Vendepunkter 1 er for dig der er klar til at starte på et personligt forløb der tager afsæt i dine egne håb, ønsker og ressourcer.

Det handler om at finde frem til hvad der giver mening for dig og finde styrke og mod til at bringe det ind i din hverdag.
Vendepunktskurser er både en individuel proces og samtidigt en kollektiv proces hvor man i samspil med medkursisterne rykker sig igennem erfaringsudveksling og sparring.
Vendepunktskurser er peer to peer og kurset faciliteres af to uddannede vendepunktsinstruktører med egne bearbejdede erfaringer med psykisk sygdom.

Stien2.jpg


Grundlæggende principper for recovery som vi arbejder med på kurset:

 • Identitet og Selvværd
 • Velvære og selvomsorg
 • Triggere og krisesignaler
 • Håb, muligheder og ressourcer
 • Relationer og sociale roller
 • Rettigheder og grænser

Kurset er for dig der er klar til:
• At møde op en gang ugentligt i 3 timer, hvor man arbejder med sig selv.
• At indgå i en gruppe, hvor man lytter til hinanden og deler egne erfaringer.
• Accepterer hinandens forskelligheder og individuelle behov.
• At turde se på de problematikker der gør sig gældende i ens eget liv.
• At kunne rumme andre, når de både har det svært eller godt.
• At træne i sin hverdag hjemme, på de emner vi arbejder med på holdet.
Se også -
https://vendepunkter.dk/
Næste kursus start er onsdag den 12. februar 2020.

NADA i LAP København og Frederiksberg

 • 412
 • 0
Kom og få NADA - Øre-akupunktur kl. 17.00.

LAP København og Frederiksberg inviterer vores medlemmer til at få NADA øre - akupunktur.

Vi starter kl. 17.00 sharp hver torsdag og tilstræber os at sidde i et nonverbalt miljø i 45 min. Vi er færdige ca. kl. 18.00. Vel mødt!

NADA -CLARIS.jpg

Nada-akupunktur er et standardprogram bestående af:

 • Der sættes 5 akupunkturnåle i samme punkter i begge ører
 • 45 min. med standardnåle i rolige omgivelser.
 • En non-verbal tilgang
 • Gruppebehandling
Nada skal ses som:
 • Et supplement til hvilken som helst anden behandling.
 • Et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed (hyppige behandlinger)
 • Empowerment.
 • Akut lindrende indsats.

NADA er en komplementær metode, som ikke behandler sygdomme eller anvender diagnoser. Det er en recoverymetode, som støtter og fremmer egen personlig udvikling og desuden hjælper mange med at håndtere eksempelvis angst, depressive symptomer, stress mv.

Mette på Aros

Åben dialog

 • 1,457
 • 0
åbendialog.png
Åben dialog er en metode, som er nyttig i behandling af mennesker med psykose. Den oprinder hos Jacob Seikkula og hans bog om landslandsmodellen, hvor netværket udgør en ressource og der er en værktøjskasse til primært behandling af skizofrene...

Den socialøkonomiske virksomhed Orion er et bosted, hvor medarbejderne har en uddannelse i åben dialog til samtaler med beboere.

I Århus har man uddannet en række borgere til, at kunne åben dialog tilgangen...

Vedhæftet er der to tekster fra Region H psykiatri om emnet:

https://www.densocialevirksomhed.dk/Orion/tilgang-og-metoder/stemmehoering/Sider/default.aspx

https://www.psykiatri-regionh.dk/un...ekter-og-tiltag-i-RHP/Sider/Aaben-dialog.aspx
Top