Vejen til en recovery-orienteret praksis IV

Cornelius Christiansen

webmaster
Sidefrivillig
Find en vej ud af depressionNår forskning, teori og praksis går hånd i hånd
Over 400.000 danskere tager medicin mod depression, til trods for at forskningen viser, at antidepressiva stort set ingen positiv effekt har.
Der er således et stort behov for at få udbredt viden om, hvordan vi effektivt kan hjælpe mennesker, der lider af depression på andre måder.
På denne konference har vi derfor samlet en perlerække af nationale og internationale oplægsholdere bestående af forskere, praktikere og mennesker med brugererfaring. De vil give konkrete eksempler på, hvordan vi kan forstå, forebygge og hjælpe mennesker, der lider af depression.

PRÆSENTATION AF DE SYV FAGLIGE OPLÆG

Terapeutisk livsstilsændring mod depression v. Steve Ilardi
Steve vil fortælle om, hvordan depression med Therapeutic Lifestyle Change (TLC) kan forebygges og behandles gennem en række enkle livsstilsændringer. Vi er som mennesker ikke designet til et stillesiddende, indendørs, søvnberøvet, socialt isoleret, fastfoodbelastet moderne liv i et rasende tempo.
En konsekvens af dette er, at antallet af mennesker med klinisk depression i den industrialiserede moderne verden har nået epidemiske proportioner på trods af en svimlende stigning i brugen af antidepressiv medicin.
Forskning viser, at der er stærk evidens for, at TLC er en effektiv behandling mod depression, da over 70 % af patienterne opnår en positiv effekt med en symptomreduktion på mindst 50 %.

Lykkepillen v. Silje Marie Strandberg
Silje blev som ung mobbet i skolen, hvilket knuste hendes selvværd. Hun fik diagnosen moderat depression og blev sat i behandling med antidepressiva. Denne medicin gav Silje en række bivirkninger, som behandlerne tolkede som symptomer på psykisk sygdom.
Dette blev starten til ti forfærdelige år med svære psykiske problemer, som udsprang af de medicinske bivirkninger. En psykiatrisk behandling som betød, at Silje blev dårligere og kom længere væk fra sine egne følelser.
Silje vil fortælle om, hvad der førte til, at hun i dag er helt rask. Hvad styrkede, og hvad modvirkede hendes recovery-proces. Og om en medarbejder som fik en særlig betydning.

Selvværd som medicin v. Irene Oestrich
Mange mennesker oplever gennem livet at blive slået ud. For depressive mennesker svigter selvværdet ofte fuldstændigt. Der kan let opstå angst for at handle og deltage aktivt i livet. Angsten for ikke at være god nok kan overtage styringen.
Irene vil fortælle om, hvordan målet er sund aktivitet og at ændre de negative tanker til konstruktive. Fra nedbrydende til opbyggende måder at håndtere det på.
Ud over det manglende selvværd har depressive mennesker ofte lært at undertrykke deres egne følelser. For nogle mennesker handler det om, at de aldrig har lært at regulere deres følelser, og at følelserne dermed bliver farlige, og noget der skal undgås - men styrken ligger i selv at lære at regulere sine følelser.

Lev mere - tænk mindre v. Pia Callesen
Pia vil fortælle om Metakognitiv terapi, som er en korttids-terapiform, som ifølge studier viser, at 70-80 % af alle depressive bliver diagnosefri. Ifølge metakognitiv terapi bør sindet betragtes som en si, hvor alt passerer, medmindre vi selv aktivt vælger at holde fast i det. Bruger vi mange timer dagligt på at spekulere og bekymre os, tapper vi os selv for energi og livsglæde, ligesom vi øger vores risiko for at udvikle eller vedligeholde en depression. Vi skal lære at identificere de tanker, der trigger vores bekymringer, og via konkrete øvelser skal vi blive bedre til at håndtere og begrænse vores over-tænkning, så vi ikke blot lærer at overvinde depressionen – men også helt undgår at udvikle den.

Når hukommelsen fryser fast v. Sophie Iuel-Brockdorff
Sophie vil fortælle om, hvordan EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing kan hjælpe bl.a. mennesker med depression. Terapien bygger på, at menneskets almindelige måde at bearbejde informationer på sættes ud af spil ved traumatiske oplevelser. Selvom hændelsen er overstået, kan mennesket ikke finde tilbage til normaltilstanden, da hændelsen er fastlåst i hukommelsessystemet.
EMDR-terapi sætter bearbejdningen af oplevelsen i gang på samme måde, som det sker under REM-søvnen og hjælper personen med at se på forstyrrende oplevelser på en ny og mindre ubehagelig måde.

Optursmanualen v. Lone Høeg
Sophie vil fortælle om, hvordan EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing kan hjælpe bl.a. mennesker med depression. Terapien bygger på, at menneskets almindelige måde at bearbejde informationer på sættes ud af spil ved traumatiske oplevelser. Selvom hændelsen er overstået, kan mennesket ikke finde tilbage til normaltilstanden, da hændelsen er fastlåst i hukommelsessystemet.
EMDR-terapi sætter bearbejdningen af oplevelsen i gang på samme måde, som det sker under REM-søvnen og hjælper personen med at se på forstyrrende oplevelser på en ny og mindre ubehagelig måde.

En vej ud ad antidepressiva v. Anders Sørensen
Anders vil fortælle om, hvorfor det ikke er en god ide at være i langtidsbehandling med antidepressiva, og hvordan man kan trappe ud af den medicinske behandling. Udtrapning kan tage lang tid og være hårdt, fordi al psykofarmaka er vanedannende og derfor kan give abstinenser, deriblandt abstinensdepressioner, som til forveksling fuldstændig kan ligne en reel depression.

Mere info her: https://www.psykovision.dk/konferencer/vejen-til-en-recovery-orienteret-praksis-iv
 
Senest redigeret:
Top